Hjælp vores Christina i kampen mod cancer

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Martin Christiansen

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31410341, 3208PB og 0611BV) og kontooverførsel (reg.nr.: 6695 kontonr.: 1013285779).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til min hustru, som er erklæret uhelbredelig syg af brystcancer. Der er markant bedre muligheder ved behandling i Mexico og eller Tyskland.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til lignende formål for eksempel Kræftforeningen Tidslerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07693