Hjælp Ukraine

19-02-2024

Kontaktoplysninger

Hovedgaden 13, 4652 Hårlev - CVR 38152718

Indsamlingsperiode

Fra den 20. februar 2023 til den 19. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.helpukra.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13578311).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til velgørende initiativer relateret til Ukraine, herunder nødhjælp til Ukraine og til at supportere ukrainske flygtninge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06028