Hjælp til hjemrejse efter genopdragelsesrejse

01-07-2024

Kontaktoplysninger

Maria Dommer Nielsen

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2023 til den 1. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 53828666) og kontooverførsel (reg.nr.: 3098 kontonr.: 3098922660).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til hjælp til hjemrejse til en kvinde og hendes tre børn. Kvinden har været på genopdragelsesrejse i en længere årrække, hvilket bl.a. har medført, at hun er blevet tvangsgift og har fået børn. Kvinden har nu fået tilladelse til at komme til Danmark igen og hun har brug for midler til at dække hjemtransport til sine børn, herunder flybilletter og visa, idet kommunen alene dækker flybillet og indrejsetilladelse til hende.
Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til delvis betaling af hjemrejseomkostninger.
Hvis formålet ikke kan opfyldes. Indsamlingen starter ikke før opholdstilladelsen er godkendt.
Indsamlingen følges løbende og vil blive stoppet så snart der er midler nok. I tilfælde af overskydende midler, vil disse blive brug som tilskud til familien og deres nye opstart i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06579.