Hjælp syge børn

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Violvej 22, 7100 Vejle, cvr 37825093

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier (blandt andet Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 100970) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 11947247).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til diagnosticering, behandling, efterbehandling og opfølgningsforløb for alvorligt syge børn, fortrinsvis bosiddende i Ukraine, i tilfælde hvor det lokale sundhedsvæsen ikke har det nødvendige tilbud til disse børn. Desuden til indkøb af lægemidler og hjælpestoffer til målgruppen, i særdeleshed medicin og bløde forbindinger til børn med epidermolysis bullosa.

I forbindelse med den nuværende nødsituation kan indsamlede midler også anvendes til formål, der på anden måde dækker helbredsrelaterede behov hos børn i målgruppen. Det kan for eksempel være førstehjælpsudstyr, småbørnsernæring, lægemidler til evakuerede børn eller børn bosiddende i områder, hvor krigen har skabt vanskeligheder med sådanne forsyninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07265