HERBERGET HIMMELEKSPRESSEN

30-06-2024

Kontaktoplysninger

Achilles Alle 17B, 2650 Hvidovre, cvr 63581011

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 321676) og kontooverførsel (reg.nr.: 3001 kontonr.: 12345010).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til tilvejebringelse af faciliteter for hjemløse mænd, for at disse vederlagsfrit kan få logi og fortæring i fondens faste ejendom ”Himmelekspressen”. I det omfang midlerne rækker, kan der ydes hjælp til personlig hygiejne og udleveres beklædningsgenstande jævnfør Fundatsen for Himmelekspressens Komités Fond §3.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr..:    23-700-06757