HelpDK ApS

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Hammerensgade 1,  1267 København K  CVR 37210463

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • salg/auktion
  • hjemmside/donationsmodul (www.helpdenmark.dk)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13390908).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til donation til Foreningen Ønsk/Föreningen Önskan, som anvender de indsamlede midler til at opfylde ønsker for syge og handicappede børn og unge. HelpDenmark Aps donerer 12% af salgsprisen på HelpDenmark Aps’ produkter samt kunders direkte donationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07386