HelpDK ApS

07-03-2024

Kontaktoplysninger

Hammerensgade 1, 1267 København K - CVR 37210463

Indsamlingsperiode

Fra den 8. marts 2023 til den 7. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13390908).

Indsamlingens formål

12 % af salgsprisen på HelpDenmark ApS' produkter går til fordel for syge og handicappede børn og unge i Danmark, ved at få opfyldt deres ønsker igennem Föreningen Önskan/Foreningen Ønsk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06085