HELP int

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Døesvej 1,  7500 Holstebro  CVR 35716386

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (noerrelandskirken.dk/om-os/help-int)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 12555) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13188653).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitær hjælp i Nigeria, drift af sundhedsklinik i Nigeria (hjælp til lønninger, udstyr og medicin) samt vedligeholdelse og forbedringer af klinikken og til rehabiliteringsprojekter i Nigeria (fortrinsvis børn og unge mennesker),
samt til administrative udgifter i forbindelse med indsamlings og drift af organisationen. Der vil eventuelt blive tilsidesat et beløb til fremtidige udgifter og investeringer i sundhedsklinikken og rehabiliteringsprojektet, herunder også uforudsete udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07092