Hellig Kors Klosters Fond

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Lemvej 19, 6940 Lem St, cvr 30814649

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.helligkorskloster.dk)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • indsamlingsbøtter (cvr 30814649)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 42154201 og 711336) og kontooverførsel (reg.nr.: 7670 kontonr.: 7101210) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til vedligeholdelse/renovering og drift af bygninger tilhørende Fonden og dertil knyttede aktiviteter.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til samme formål, blot overføres til senere år.

I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes vil midlerne blive tilbagebetalt til donorer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07143