Hasene Danmark

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre - CVR 34508941

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hasene.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for:

  1. Donationer til forældreløse børn i Balkanområdet og 3. lande. Donationerne støtter børns skoleudgifter og underhold.
  2. Donationer til ofring af dyr i Balkanområdet og 3. lande. Donationerne gives i EID Al Adhan dagene, så trængende kan få kød i deres måltider.
  3. Almisse donationer til fattige og trængende i Danmark og hele verdenen.
  4. Donationer til vandbrønde, der etableres i Afrikanske lande
  5. Donationer til fødevarepakker for trængende i Danmark og hele verdenen.
  6. Donationer til akut nødhjælp ved naturkatastrofer i hele verdenen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00656
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1