Hand In Hand Denmark

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Rydevænget 45, st. th., 8210 Aarhus V, cvr 44482592

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7608 kontonr.: 0001972184).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde humanitær nødhjælp til ofre for sult, krig, fattigdom, naturkatastrofer med videre. Særligt til forældreløse børn verden over. Foreningen har til hensigt at udøve udviklingsbistand uanset religiøse og etniske baggrunde i fattige dele af verden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07372