Halløj på Pladsen

06-07-2024

Kontaktoplysninger

Korsgade 22,  2200 København N

Indsamlingsperiode

fra den 7. juli 2023 til den 6. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 263373) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0000267183).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte faglige og kulturelle aktiviteter på byggepladser i Danmark samt anerkende de mennesker, der gør en ekstra indsats for at sikre humane og ordentlige forhold i byggebranchen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06635