HackYourFuture

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1., 1434 København K, cvr 38533193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform (www.stripe.com og www.github.com) og sociale medier (LinkedIn, Facebook, X og Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5361 kontonr.: 269029).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte foreningens aktiviteter i Danmark, herunder finansiering af foreningens kursusforløb (dækning af transportudgifter og forplejning til kursusdeltagere), styrkelse af vores fællesskab af frivillige undervisere (events, indkøb af merchandise med mere), samt drift og administration af foreningen.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til foreningens drift og udvikling af nye tilbud for kursusdeltagere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07252