Grundtvigsk Forum

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Farvergade 27, 1463 København K, cvr 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.grundtvigskforum.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 717260) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12968264).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for foreningens formål om at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udfolde disse tanker i nutidens danske virkelighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07217