Grey Chameleon Syndicate ApS

03-09-2024

Kontaktoplysninger

Birkelunden 42, 6840 Oksbøl, cvr 43821520

Indsamlingsperiode

Fra den 4. september 2023 til den 3. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.gcsyn.com/da)
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 798383) og kontooverførsel (reg.nr.: 9682 kontonr.: 1316745).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til lønudgifter til konsulenter og virksomheder som efterforsker pædofiles forbrydelser, samt udgifter i forbindelse med efterforskningen såsom transportudgifter, indkvartering, kost i forbindelse med rejser og telefon. Lønudgifter og driftsudgifter i forbindelse med indsamlingen såsom transportudgifter, indkvartering, kost i forbindelse med rejser og telefon.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06750