Good people ApS

04-04-2024

Kontaktoplysninger

Stenbrudsvej 11, 3730 Nexø - CVR 42428051

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2023 til den 4. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.refugee.today), online indsamlingsplatform (www.donorbox.org, www.indiegogo.com eller www.kickstarter.com) og sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 156611) og kontooverførsel (reg.nr.: 5479 kontonr.: 54790453304).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til udgifter i forbindelse med produktion af udstilling, som skal sættes op i det offentlige rum i Danmark og Ukraine samt formidling og fokus omkring flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06189