Golf Showet

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Thomas Qvortrup

Indsamlingsperiode

 fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (10er.dk)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9318 kontonr.: 0020894938).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til produktion af podcasten ”Golf Showet” med fokus på professionel golf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06833