GoFundMe - Help Michael

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Nicolai Svendborg Løcke 

Indsamlingsperiode

Fra den 28. maj 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform (GoFundMe) og sociale medier (Facebook).

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0406 kontonr.: 4022411808).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe med de økonomiske udgifter, der er forbundet med at Michael er indlagt på hospital i Kina.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til hospitalsregninger forbundet med indlæggelsen, herunder økonomisk støtte til at få Michael hjem til Danmark.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til løbende udgifter i forbindelse med genoptræning af en hjerneskade.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07912