Giv Effektivt

2024

Kontaktoplysninger

Anhøj 28,  8700 Horsens

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2023 til den 14. april 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.giveffektivt.dk)
  • online indsamlingsplatform (Facebook)
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter/X)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg.nr.: 5351 kontonr.: 0242661).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til de formål, hvor der opnås størst velgørende effekt per krone doneret. Alle de indsamlede midler går ubeskåret til formålet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06559