Giv Bjørns Briks hjul på!

26-04-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Jannik Bjørn Petersen 

Indsamlingsperiode

Fra den 27. april 2023 til den 26. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.bjornsbriks.dk) og online indsamlingsplatform (GoFundMe).

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2111 kontonr.: 8975479294).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af transportmiddel.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges som et supplement til køb af transportmiddel, hvor resten må stå for egen regning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07160