Ghana Biblioteksvenner

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Hvesager 47,  7300 Jelling  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0758 kontonr.: 3230327598).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift og udvikling af Dalun Library, Kumbungu District, Ghana.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07170