Generous Hearts

25-05-2024

Kontaktoplysninger

Nordmarken 4, 8471 Sabro

Indsamlingsperiode

Fra den 26. maj 2023 til den 25. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram) samt salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr.  129940, 800508, 280284, 181507 og 260261) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 0005455821).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at udarbejde velgørende og almennyttigt arbejde for mennesker i nød uanset etnicitet og baggrund, herunder at mennesker i nød kan få adgang til uddannelse, sundhed og at sørge for basale behov for tilværelsen (fx mad/drikke/varme/beklædning).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06406