GenbrugsMastiff

12-07-2024

Kontaktoplysninger

Hesselagergårdsvej 33, 5874 Hesselager, cvr 42306231

Indsamlingsperiode

Fra den 13. juli 2023 til den 12. juli 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.genbrugsmastiff.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 843390) og kontooverførsel (reg.nr.: 5054 kontonr.: 0001387614).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at forbedre de danske hundes levevilkår. Hjælpe de udsatte hunde med dyrlæge, foder, god vejledning med videre.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til andet formål relateret til foreningens formål.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at hjælpe andre foreninger med samme formål – at hjælpe dyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06603