Gallo Kriserådgivning og Værested S/I

14-11-2024

Kontaktoplysninger

Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E, 8000 Aarhus C   CVR 25073592

Indsamlingsperiode

fra den 15. november 2023 til den 14. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.kriserådgivning.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 26253) og kontooverførsel (reg.nr.: 7264 kontonr.: 0001324057).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for drift af Gallo Kriserådgivning og Værested samt aktiviteter, der understøtter foreningens sociale formål, såsom fællesspisninger og aktiviteter i og ude af værestedet til fordel for brugerne.

Indsamlingsområde

landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06959