Gadejuristen

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Værnedamsvej 7,1819 Frederiksberg C, CVR: 25048482

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.gadejuristen.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 86404) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1603150).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at sikre Gadejuristens målgruppe, som er stofbrugere, hjemløse (gade) sexarbejdere og andre svært udsatte hjælp i de situationer, hvor der ellers ingen hjælp er at hente fra de offentlige hjælpesystemer eller fra andre aktører.

Der ydes akut hjælp til målgruppen i form af blandt andet:

  • Naturalier som mad, drikke, cigaretter, tøj og hygiejneprodukter.
  • Akut økonomisk hjælp blandt andet i forbindelse med medicinudgifter, transportudgifter og betaling af gebyr.

Desuden anvendes midlerne til:

  • Udgifter i forbindelse med gadeture rundt i landet, for eksempel transportudgifter, mad, drikke, solcreme, vådservietter, hundekiks, cigaretter, lighter og oplysningsmateriale om rettigheder.
  • Afholdelse af sociale arrangementer for målgruppen, for eksempel julefest og sommerfest.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07553