Fyns Militærhistoriske Museum

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C - CVR 32133843

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.milmus.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 695339) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13570124).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til finansieringen af den lovpligtige etablering af elevator i museet.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til yderligere renovering i relation til elevatorprojektet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05983