FRIMENIGHEDEN KRISTENT FÆLLESSKAB

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Højnæsvej 60A, 2610 Rødovre - CVR 88756711

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for menighedens vedtægter.
- Julehjælp og anden hjælp til udsatte borgere i Rødover Kommune
- Afholdelse af gudstjenester og andre møder
- Afholdelse af lejre
- Drift og vedligehold af kirkebygning

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00622
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1