Friends of karaSeco

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Rughaven 11B, 9970 Strandby, cvr 41338938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events og hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg.nr.: 5349 kontonr.: 0000371454).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at rejse penge til udbygning af vandforsyning, som er fase 2 i formålet beskrevet i vedtægterne og omfatter færdiggørelse af den boring, der blev etableret af Horne Efterskole i 2015, hvor der kun blev foretaget selve boringen. Der mangler pumpe og solcelledrevet strømforsyning. Ved siden af dette støtter foreningen 7 elever, som ellers ikke ville have råd til at gå på skolen. Det er foreningens bestyrelse, der fordeler de indkomne midler ud fra behovsvurdering i samråd med skolens ledelse.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til udstyr til IT-undervisning, som er fase 3 i formålet beskrevet i vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07024