Friends of Goodwill Danmark

30-06-2024

Kontaktoplysninger

Klokkebjergevej 80, 6900 Skjern, cvr 40621253

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.friendsofgoodwill.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 895788) og kontooverførsel (reg.nr.: 9682 kontonr.: 1065602)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde økonomisk og materiel støtte og hjælp til udsatte kvinder og børn i Uganda, samt at formidle kulturudveksling mellem børn i Danmark og Uganda. Desuden hjælper foreningen med at formidle kontakten til frivillige, der ønsker at arbejde i Uganda med projekter der er i overensstemmelse med foreningens formål, herunder også udvikling og igangsætning af sportsaktiviteter i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06516