Friends International

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Blichersvej 67, 7330 Brande, cvr 29644586

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.friendsint.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 94659) og kontooverførsel (reg.nr.: 7604 kontonr.: 1401688).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for sponsorstøtte for skolebørn i Kenya.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andet lignede formål ifølge vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07734