Friday Night Skate Copenhagen - Støtteindsamling 2023/24

31-08-2024

Kontaktoplysninger

Sune Jensen

Indsamlingsperiode

fra den 1. september 2023 til den 31. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.fns-cph.dk)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Box nr. 3121KJ).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for drift af det gratis arrangement Friday Night Skate Copenhagen.
Vi har udgifter til hjemmeside, radiofrekvensafgift, trailervedligeholdelse, indkøb af radioudstyr, førstehjælpsudstyr, sikkerhedsudstyr til de frivillige, vægtafgift til trailer samt teambuilding event for frivillige hjælpere m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06736