Fri Kultur

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Lund Gade 3, 4673 Rødvig Stevns, CVR nr. 33296878

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.frikultur.net og www.dsu.net) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 476951) og kontooverførsel (reg.nr.: 5395 kontonr.: 0000518427).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Fri Kulturs overordnede formål som er at “sikre den kulturelle frigørelse for unge i Europa og dets nærområder ”med særligt fokus på Belarus og den belarusiske diaspora i Europa. Formålet søges opnået gennem aktiviteter, der kapacitetsopbygger unge, demokratiske kræfter og de indsamlede midler vil gå til forskellige projekter under foreningens formål. Disse projekter vil løbende blive gennemført i indsamlingsperioden og efter indsamlingsperiodens afslutning

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05984