Fremtid og Håb

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Weysesvej 3, 7400 Herning, cvr 31908701

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.fremtidoghaab.dk) og sociale medier (Facebook).

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 688484) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 10320739).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe gadebørn og sårbare børn i Sumbawanga, Tanzania via et hjælpecenter, Drop in Centre og børnehjemmet, Bethania ChildrensVillage. Her tilbydes børnene et trygt hjem med mad, tøj og andre fornødenheder. Formålet er endvidere at sikre børnene skolegang og i forlængelse heraf adgang til videre uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07136