Freedome Foreningen

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Høffdingsvej 11, 1. th., 2500 Valby.

CVR-nummer: 41485566.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via. 

-Events

-Hjemmeside/donationsmodul

-Online indsamlingsplatform

-Sociale medier

-Salg/auktion

-Merchandise

-Postomdeling/flyers

-SMS/mail

-Radio/TV

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til indkøb af drivhusmateriale, reinvestering i oplysning om Freedome Foreningen. Hvis formålet ikke kan opfyldes, eller der indsamles for lidt, skal midlerne i stedet bruges til at dække eventuelle omkostninger ved events og udgifter. Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til reinvestering i events og indkøb af drivhusmateriale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06550.