FREDERIKSHAVN KUNSTMUSEUM

09-02-2024

Kontaktoplysninger

Parallelvej 14, 9900 Frederikshavn - CVR 73806615

Indsamlingsperiode

Fra den 10. februar 2023 til den 9. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.frederikshavnkunstmuseum.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 404410) og kontooverførsel (reg.nr.: 9006 kontonr.: 1300463041).
Indsamlingsbøssen er opstillet ved indgangen til museet (Frederikshavn Kunstmuseum).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for museets udstillingsvirksomhed og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05920