FORLAGET ARBEJDEREN

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Frederiksborgvej 11, 1., 2400 København NV, cvr 59174754

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.arbejderen.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87278, 248925, 405720, 838703, 502249, 384456 og 519315) og kontooverførsel (reg.nr.: 5361 kontonr.: 249087).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at understøtte udgivelsen af webmediet Arbejderen.dk

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07257