Foreningen til TZ kræftbehandling

28-02-2024

Kontaktoplysninger

Frederiksborgvej 77, 4000 Roskilde - CVR 43822446

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), postomdeling, SMS og mail.
De indsamlede midler modtages via mobileløsninger (nr. 132168) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 konto nr.: 13581916).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Trine kræftbehandling på en privatklinik, herunder omkostninger i de tilfælde, hvor der måtte opstå utilsigtet hændelser i forbindelse med behandlingen f.eks. til hospitalsindlæggelse og transport.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til:
- I tilfælde af at Trine går bort under indsamlingen, afregnes alle udgifter af de indsamlede midler i forbindelse med begravelse og tilhørende udgifter og de resterende indsamlede midler vil derefter hensættes med 100% til fortsat drift af familiens hjem og Trines børns uddannelse.
- I tilfælde af at Trine under og efter afsluttet kræftbehandling har mistet arbejdsevnen eller er blevet opsagt af arbejdsgiveren vil de resterende indsamlede midler anvendes med 100% til fortsat drift af familiens hjem og Trines børns uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06121