Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden

03-04-2024

Kontaktoplysninger

Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø - CVR 39056666

Indsamlingsperiode

Fra den 4. april 2023 til den 3. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fodboldfonden.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 32012) og kontooverførsel (reg.nr.: 7620 kontonr.: 2113015).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for udsatte børn og børn i fattigdom, i overensstemmelse med Fodboldfondens gældende vedtægter.
I tilfælde af, at der ikke inden udgangen af 2030 er indsamlet nok midler til at stifte en fond, udloddes de indsamlede midler til Børnesagens Fællesråd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06206