Foreningen Thomascancer

19-02-2024

Kontaktoplysninger

Svanevej 35, st. th., 2400 København NV, CVR nr. 43694731
 

Indsamlingsperiode

Fra den 20. februar 2023 til den 19. februar 2024. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (gofundme.com) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via kontoover-førsel (reg.nr.: 5379 kontonr.: 0252034).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for behandling af prostatakræftramt mand, stadie 4.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06005