Foreningen Them skate- og løbehjulspark

11-09-2024

Kontaktoplysninger

Tømmerbyvej 16, 8653 Them, cvr 41375280

Indsamlingsperiode

Fra den 12. september 2023 til den 11. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • salg/aktion
  • hjemmeside/donationsmodul (www.skate4them.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 778995) og kontooverførsel (reg.nr.: 2380 kontonr.: 6295493206).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til etablering af en skate- og løbehjulspark i Them via frivillig forening.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne bruges til almennyttige formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06781