Foreningen The Red Van - for sikkerhed, sundhed og værdigt arbejde

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 112B,  1620 København V  CVR 39619490

Indsamlingsperiode

fra den 1. april 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.trv.dk)
  • online indsamlingsplatform (www.10er.com)
  • sociale medier (Instagram og Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 456436 og 666317) og kontooverførsel (reg.nr.: 5338 kontonr.: 263072).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift og udvikling af foreningen The Red Van og dens varevogn, herunder drift, vedligehold af vognen, indkøb af hygiejneprodukter, eventafvikling, opkvalificering, forplejning og supervision til frivillige.

Indsamlingsområde

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07599