Foreningen RO

31-08-2024

Kontaktoplysninger

Hyldevangen 66,  8355 Solbjerg  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 1. september 2023 til den 31. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenro.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 933917) og kontooverførsel (reg.nr.: 1685kontonr.: 3231981658).

Indsamlingens formål

dsamlingen skal bruges til at støtte kvinder og par i fertilitetsbehandling mod et sundere følelsesliv. Foreningen RO udliciterer en forebyggende og gratis indsats til målgruppen i form af råd og vejledning og online gruppeforløb.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til et mindre omfattende tilbud til målgruppen.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til at støtte målgruppen og driften i foreningen, således at foreningens eksistensgrundlag sikres.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til opkvalificering af foreningens tilbud.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07644