Foreningen Minoritet

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V - CVR 35356207

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stoftest.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 604008) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0290924).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for projektet stoftest Danmark. Projektet skal på forsøgsbasis give folk, der bruger stoffer, mulighed for at få testet deres stof, og på den måde undersøge, om stoftest kan bidrage til at skabe et mere sikkert natteliv og forebygge ulykker og forgiftninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06337