Foreningen "Luu Ly"

01-02-2024

Kontaktoplysninger

Blomstervænget 19, 8381 Tilst - CVR 29987467

Indsamlingsperiode

Fra den 20. februar 2023 til den 1. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.luu-ly.org), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 41286162) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13221898).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til foreningens drift samt til projekter af karitativt og udviklingsmæssigt indhold i Vietnam, herunder f.eks. stipendier til skoleelever, månedlig støtte til fattige ældre, uddeling af gaver (basale fødevarer) til fattige mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06013