FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/ FREDEHJEM

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N, cvr 29078718

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.jyskborneforsorg.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 256504) og kontooverførsel (reg.nr.: 3627 kontonr.: 0012511620).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at etablere meningsfulde fællesskaber og aktiviteter for unge og frivillige i ”Fællesskabet Glad”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07134