FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/ FREDEHJEM

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N - CVR 29078718

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.jyskborneforsorg.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 244559) og kontooverførsel (reg.nr.: 3643 kontonr.: 4815438450).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge, voksne og familier i henhold til foreningens beskrevne formål og vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06159