FORENINGEN GREENPEACE-DANMARK

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Njalsgade 21G, 2., 2300 København S, cvr 89198313

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91760) og kontooverførsel (reg.nr.: 2191 kontonr.: 5020003752).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Greenpeace's generelle arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07120