Foreningen Frihed for Ukraine

13-10-2024

Kontaktoplysninger

Møgelmosevej 49, 6200 Aabenraa, cvr 43823108

Indsamlingsperiode

Fra den 14. oktober 2023 til den 13. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.frihedforukraine.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2300 kontonr.: 9036474308).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til, i ikke prioriteret rækkefølge;

  • at dække Jens Alstrups reportagerejser til Ukraine
  • at yde hjælp til ukrainske soldater
  • at hjælpe civilsamfundet i Ukraine
  • at hjælpe andre organisationer og privatpersoner med tilsvarende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:    23-700-06950