Foreningen for Frej

19-02-2024

Kontaktoplysninger

Kanalvej 1B, 3. 3., 2800 Kongens Lyngby - CVR 43767429

Indsamlingsperiode

Fra den 20. februar 2023 til den 19. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via Mobilepay (Nr. 578178) kontooverførsel (reg.nr.: 2413 kontonr.: 9034514949).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at afholde de udgifter, der er forbundet med behandlingen af Frejs sygdom.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne/de overskydende midler anvendes til forskning i KCNQ2 ved Forskningsafdelingen på Epilepsihospitalet Filadelfia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05972