Foreningen Cykling uden alder

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vasbygade 10, 2450 København SV, cvr 35689990

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.cyklingudenalder.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 86819) og kontooverførsel (reg.nr.:7780 kontonr.: 0006572440).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at videreudvikle Foreningen Cykling uden alder, med et særligt fokus på samlende fælles arrangementer lokalt rundt om i Danmark. På den måde vil flere ældre komme ud på cykeltur i rickshaw. De fælles arrangementer kan være både landsdækkende og lokale, hvor foreningens frivillige, personale på plejehjemmene og de ældre mødes på tværs af landet.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til Foreningens vedtægters generelle formål: At give ældre vind i håret.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, overføres overskuddet til efterfølgende år, hvis de ikke kan anvendes i indeværende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07334